Eulàlia Burgués · Fisioteràpia, Osteopatia i Reeducació Postural Global